Exchange rate for KardiaChain

KardiaChain
Price: 0.004428
Symbol: KAI
Rank: 315.
24h volume: 6,786,883
Market capital: 5,460,476
Available supply: 1,250,000,000 KAI
Total supply: 5,000,000,000 KAI
Price (BTC): 0.0000 BTC