Exchange rate for KardiaChain

KardiaChain
Price: 0.038522
Symbol: KAI

Buy

Rank: 352.
24h volume: 778,485
Market capital: 108,562,191
Available supply: 2,824,500,000 KAI
Total supply: 5,000,000,000 KAI
Price (BTC): 0.0000 BTC