Exchange rate for Shabu Shabu

Shabu Shabu
Price: 2.16
Symbol: KOBE

Buy

Rank: 455.
24h volume: 29,183
Market capital: 87,186,307
Available supply: 40,506,232 KOBE
Total supply: 53,999,532 KOBE
Price (BTC): 0.0000 BTC