Exchange rate for Shabu Shabu

Shabu Shabu
Price: 1.19
Symbol: KOBE

Buy

Rank: 421.
24h volume: 122,869
Market capital: 48,258,559
Available supply: 40,506,227 KOBE
Total supply: 53,999,527 KOBE
Price (BTC): 0.0000 BTC